برای برگزاری مراسم ترحیم و یادبود گذشتگان از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

  • مراسم ختم (سه روز اول)
  • مراسم هفتم
  • مراسم چهلم
  • مراسم سالگرد
  • مراسم عید اول

یک بسته را انتخاب کنید

تنظیمات اکانت